Hvem har lyst til å bli med i Miljøutvalget? Utvalget har ikke vært i drift på en stund, og styret vil utfordre beboere som kan tenke seg å være med. Miljøutvalget skal bidra til å styrke bomiljøet, f.eks. gjennom å ta initiativ til arrangementer som juleverksted, Luciafeiring, St.Hansfeiring etc.
Ta kontakt med Lars Haug i styret dersom du kan tenke deg å være med i Miljøutvalget: lah4@online.no.