Torsdag 2 oktober går vår leverandør Effecta i gang med radontiltak. Tiltakene er satt i gang på bakgrunn av tidligere målinger.

- Styret beklager at det har tatt så lang tid å få sluttført disse tiltakene, men er glad for at dette nå gjøres, sier styreleder Kristin Hjertaker Johansson. 

Det blir utført innvendige og utvendige arbeider på de aktuelle leiligheter i blokk to tre og fire.De  berørte oppganger og leiligheter er varslet direkte.

- Vi er kjent med at noen er urolige for støy fra tiltakene og har fokus på at ulempene skal bli så små som mulig for de berørte beboerne. Å få ut radongassen har høyeste prioritet, deretter kommer støyhensyn. Dersom det skulle vise seg at støyen blir uakseptabel noen steder, vil vi søke å løse dette med støyreduserende skjerming, understreker hun.