Styret har besluttet å spesifisere husordenreglene når det gjelder fellesarealer og bruk av disse. Dette gjelder spesielt oppbevaring av private ting i felles oppganger og i garasjen.

Endringene lyder:

"Klær, sko, inventar etc. skal ikke hensettes i fellesareal. Bestemmelsen gjelder ganger, trapper, kjellerganger og garasje. Dette er for å sikre rømningsveier og forebygge brann og ulykker. Eventuelle sykler og barnevogner skal plasseres under trappen."

"Beboere som har garasjeplasser er ansvarlig for å holde sin garasjeplass ryddig og ren. Dekk og felger kan oppbevares i garasjen såfremt de er boltet til bakvegg. Rømningsveier må uansett holdes frie. Takboks er tillatt ved oppheising i tak."

 

Husordenregler