Øvre Våkleivåsen borettslag består av 76 praktiske leiligheter i varierende størrelse i fire lavblokker. Vi har barnevennlig tunbebyggelse med oppgraderte uteområder/lekeplasser og ingen gjennomgangstrafikk. Borettslaget har eget felleslokale som kan benyttes av beboerne. Det er kort vei til barnehage, butikker, busser, Fjellsdalen barneskole, turterreng m.m. Øvre Våkleivåsen ble skilt ut fra Våkleivåsen borettslag 01.01.2009.

 

Prosjekt oppganger

Kontaktinformasjon

Adresse:
Telefon:
Epost: styret@ovbrl.no

FELLESLOKALE
Kontaktperson for utleie av felleslokalet: 
Hege Cecilie Husa
mobil 905 92 482
mail: hhusa@hotmail.com